Jesteś świadkiem wypadku? Widzisz utrudnienia w ruchu? A może coś Cię denerwuje? Chcesz się pochwalić? Nie czekaj, skontaktuj się z nami!

Rekacja OLAWA24.PL

55-200 Oława,
Plac Zamkowy 24A/3
email: portal@olawa24.pl
telefon: 785-737-439

rwd-menu

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie

10 08 2017, GODZ 11:33 | redakcja@olawa24.pl

0

ocena 0 / 0%

Tegoroczną dolnośląską inaugurację roku szkolnego zorganizuje samorząd powiatu oławskiego wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 4 września, w Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.

Dlaczego właśnie kuratorium wybrało Centrum do przygotowania tego wojewódzkiego przedsięwzięcia? Zespół Szkół Specjalnych w Oławie posiada długoletnią tradycję w kształceniu dzieci niepełnosprawnych, a od lutego 2017 r., jednostka została przeniesiona do nowoczesnego budynku przy ul. Iwaszkiewicza 9 a. Obiekt, którego budowa wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 20 mln zł, jest największą inwestycją zaprojektowaną i zrealizowaną przez samorząd powiatu oławskiego, przy wsparciu finansowym samorządów gminnych. Dziś placówka, która została uroczyście otwarta w dniu 21 marca br., wyznacza nowy wymiar w obszarze edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, a nasz powiat może poszczycić się nowatorskim obiektem, wykonanym w technologii pasywnej, pozwalającej na zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej.

W Zespole funkcjonują szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjum, zasadnicza (od września br. branżowa szkoła zawodowa z oddziałami zasadniczej) przysposabiająca do pracy, zespół rewalidacyjno-wychowawczy. Opieką, edukacją i rewalidacją objęte są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową różnego stopnia: lekkiego, umiarkowanego, znacznego i głębokiego z powiatu oławskiego, ościennych miejscowości i sąsiednich województw.

Placówka nieustannie się rozwija i poszerza zakres działalności - od nowego roku szkolnego rozpocznie działalność Przedszkole Specjalne nr 5, do którego przyjęto 10 dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Oprócz funkcjonujących już świetlic dla dzieci planowane jest uruchomienie całodobowego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla najbardziej upośledzonych dzieci oraz internat.

Wizytówką szkoły są nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w tablice interaktywne i komputery najnowszej generacji, sale do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej, rewalidacji, rehabilitacji, arteterapii, a także Sala Doświadczania Świata, świetnie wyposażone gabinety logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, hala sportowa oraz siłownia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych i kołach zainteresowań (artystycznych, plastycznych, teatralnych, wokalno – muzycznych, tanecznych, komputerowych i ekologicznych). Biorą również udział w projektach międzynarodowych, takich jak ,,Budujemy mosty”, organizowanym przez Kreisau-Initiative w Centrum Spotkań ,,Krzyżowa”. W projekcie brali udział zarówno uczniowie pełnosprawni, jak i niepełnosprawni z różnych krajów, między innymi z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec. Dodatkowo organizowane są imprezy edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne, wycieczki wyjazdowe i imprezy plenerowe, które uatrakcyjniają naukę w szkole.

Szkoła aktywnie bierze udział w integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi. Corocznie jest współorganizatorem Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, a o przedstawienie jasełek prosi corocznie coraz więcej instytucji np. kościół parafialny, Dom Pomocy Społecznej, szpital. Centrum jest otwarte na każdego ucznia, który ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. To miejsce radości, satysfakcji, entuzjazmu, gdzie dzieci poznają nie tylko smak sukcesu, ale również przygotowują się do aktywnego życia. Zarządzający szkołą i pracująca w niej kadra pragną zapewnić uczniom korzystne warunki do przezwyciężania własnych trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe

Oceń artykuł:

(0 głosów / 0%)
Zostaw komentarz