Jesteś świadkiem wypadku? Widzisz utrudnienia w ruchu? A może coś Cię denerwuje? Chcesz się pochwalić? Nie czekaj, skontaktuj się z nami!

Rekacja OLAWA24.PL

55-200 Oława,
Plac Zamkowy 24A/3
email: portal@olawa24.pl
telefon: 785-737-439

rwd-menu

Dofinansowanie na wymianę pieca w Gminie Oława

09 STYCZEŃ 2018, GODZ 15:16 | redakcja@olawa24.pl

1

ocena 0 / 0%

Gmina Oława będzie w 70% dofinansowywać wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Radni przyjęli regulamin określający zasady udzielania dotacji.

22 grudnia 2017 roku radni gminy Oława uchwałą nr XLVII/307/2017 przyjęli regulamin określający zasady udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu osoby, których wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, otrzymają na zadanie 70 % dofinansowania z budżetu gminy Oława w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Oława przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogłoszenie o naborze wniosków na powyższe zadanie zostanie podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez publikację stronach: Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie www.GminaOlawa.pl w zakładkach Aktualności.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O udzielanie dotacji celowej może ubiegać się:

1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu albo budynku mieszkalnego, w tym również prowadząca w tym lokalu lub budynku mieszkalnym działalność gospodarczą

2) wspólnota mieszkaniowa reprezentująca członków, którzy korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków)

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowaniem może być objęta:

- wymiana pieca będącego głównym źródłem ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z modernizacją kotłowni; wymianie podlegają tylko te piece, które nie spełniają co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012; nowym źródłem ciepła mogą być: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę, które posiadają co najmniej 5 klasę ww. normy

- wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub pomp ciepła.

Jaka będzie wysokość dotacji?

Kwota dotacji wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

- dla domu jednorodzinnego - maksymalnie 14.000 zł

- dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - maksymalnie 9.800 zł

- dla wspólnoty mieszkaniowej - maksymalnie 5.600 zł na jedno mieszkanie.

Koszty kwalifikowane w zasadniczej części dotyczą demontażu i likwidacji starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z zakupem i montażem niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy - tylko w przypadku kotła gazowego lub zalecań wynikających z opinii kominiarskiej w zakresie zakupu i montażu kotła 5 klasy.

Szczegółowy i kompletny wykaz kosztów kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych przedstawiono w regulaminie.

Ważne!!!

1) Nie będzie możliwości aby w ramach programu modernizować tylko instalacje ciepłej wody użytkowej; priorytetem jest wymiana źródeł, ewentualnie wraz z tym modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

2) Budynki wyposażone w kominek (bez znaczenia czy jest to kominek z płaszczem wodnym czy ogrzewający tylko jedno pomieszczenie) nie mogą brać udziału w programie, chyba że kominek zostanie odłączony od przewodu kominowego.

Jak wyglądać będzie proces realizacji inwestycji i dofinansowania?

Etap I - Założenie i kwalifikacja wniosku o dotację

- złożenie wniosku w biurze podawczym Urzędu Gminy Oława przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie

- pozytywna weryfikacja wniosku przez operatora programu

Etap II - Zebranie i dostarczenie przez inwestora dokumentacji wstępnej

- odpis z księgi wieczystej

- wstępna opinia kominiarska

- karta inwentaryzacji budynku na potrzeby audytu energetycznego

- kosztorys robót

- zgłoszenie lub decyzja - jeśli wymagane (Wydział Architektury i Budownictwa - Starostwo Powiatowe)

Etap III - Podpisanie umowy trójstronnej (Inwestor - Wykonawca - Operator Programu)

- wybór wykonawcy zadania

- zawarcie umowy trójstronnej

- wpłata na konto wykonawcy zadania wkładu własnego

Etap IV - Realizacja zadania

- dokumentacja złomowania likwidowanego starego źródła ciepła

Etap V - Odbiór i rozliczenie finansowe zadania

- protokół odbioru wykonanych prac (udział: Inwestor-Wykonawca-Operator Programu)

- dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła

- końcowa opinia kominiarska

- protokół odbioru końcowego

- faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na Inwestora i potwierdzona przez Inwestora

- dokumentacja wymagana Prawem Budowlanym (jeżeli była wymagana)

reklama
 

Oceń artykuł:

(0 głosów / 0%)
Zostaw komentarz
  • se kurwa mózgi wymieńcie najpierw bo coś szwankują, jebana unia europejska od prostowania bananów!!!

    13 STYCZEŃ 2018, GODZ 09:45 | AUTOR: ~cześ