Reklama
Logo - Olawa24.pl
{{ report.show === 1 ? 'Zgłoś sprawę' : 'Kontakt z redakcją' }}
{{ report.success }}
{{ error.report.data.name }}
{{ error.report.data.email }}
{{ error.report.data.body }}
{{ error.report.data.rule }}

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Portalu OLAWA24.PL (zwany dalej również „Portalem”)  w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z działaniem Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CREATIVE Małgorzata Rożniatowska z siedzibą w Bystrzycy, ul. Władysława Łokietka 6B 55-200 Oława, NIP: 9121859341 mail: portal@olawa24.pl. (zwana dalej Administratorem).
 3. Administrator przez dobór odpowiednich środków bezpieczeństwa organizuje ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz zabezpiecza je przed przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników stanowią następujące obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.

ZASADY PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia RODO; Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania i korzystania z danej funkcjonalności żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z danej funkcjonalności w Portalu.
 3. W celu wykonania praw wskazanych w pkt 2, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając e-mail na adres: portal@olawa24.pl.
 4. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google ADsense, Hotjar, Google ReCAPTCHA, czyli do narzędzi wykorzystywanych przez Usługodawcę wyłącznie do analizy i prawidłowego działania Portalu.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator CREATIVE Małgorzata Rożniatowska z siedzibą w Bystrzycy, ul. Władysława Łokietka 6B 55-200 Oława, NIP: 9121859341 świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem Portalu OLAWA24.PL (zwany dalej również „Portalem”)
 2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora. Dzięki plikom Cookies strony wiedzą, że dany użytkownik jest zalogowany, zapamiętują jego ustawienia oraz udostępniają spersonalizowane treści. Informacje zawarte w tych plikach Cookie, pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Oznacza to, że strona internetowa wykorzystująca pliki Cookies nie ma dostępu do innych plików, znajdujących się na komputerze użytkowania strony.
 3. Urządzenie stanowi elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZASTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Portal z wyjątkiem informacji zwartych w plikach Cookies nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dopasowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności oferowanych w Portalu;
  • tworzenia statystyk, w celu analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkowników. Pozwoli to Usługodawcy na ulepszenie funkcjonalności Portalu;
  • utrzymanie logowania Użytkownika Serwisu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie się logować.

Cookies nie służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, a na ich podstawie nie ustala się ich tożsamości.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 3. Użytkownicy w każdym czasie mają możliwość dokonania modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies np. poprzez blokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź zmianę ustawień o chęć informowania ich o każdorazowym zamieszczeniu tych plików w urządzeniu Użytkownika.
 4. Administrator informuje, że w sytuacji wyboru ograniczenia stosowania plików cookies przez Użytkownika, niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu mogą przestać we właściwy sposób działać.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Olawa24.pl uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. Korzysta z Consent Management Platform nr 92.
Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie klikając tutaj.