PILNE
Gmina Oława, prawda - zdjęcie, fotografia
olawa24.pl 20/06/2018 11:34

Pisząc ten artykuł zdajemy sobie sprawę, iż wchodzimy w polemikę z gazetą, która jak sędzia i prokurator w jednym wydała już wyrok. Dla niej to tylko zwiększenie poczytności i sprzedaży. Nam zależy tylko na przedstawieniu faktów.

Czytając ostatnie rewelacje Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie o podwyżce cen wody i niniejszy artykuł, zapewne każdy oławianin zada sobie pytanie: jaka jest prawda? Czy rzeczywiście jest tak, jak wynika z gazety, że władze miasta i ZWiK próbowały ukryć przed opinią publiczną wniosek o podwyżki taryf, a w miasto miał iść przekaz – złe Wody Polskie podniosły ceny wody, a dobry burmistrz broniąc interesów mieszkańców nie zgadza się na to i zapowiedział odwołanie?

Czy faktycznie próbowano zataić prawdę przed mieszkańcami? Jak było naprawdę?

Gazeta wysuwa tezę, iż miejska spółka przy aprobacie burmistrza próbowała oszukać mieszkańców! Każdemu kto czyta te słowa zaczyna burzyć się krew w żyłach, bo przecież to skandal żeby okłamywać mieszkańców i jak to dobrze, że dzięki dociekliwym dziennikarzom gazety spisek został ujawniony!

Na jakiej podstawie gazeta twierdzi, że próbowano to ukryć przed opinią publiczną i że prawie się udało? Jakie są zatem fakty?

Każdy kto przysłuchiwał się obradom radnych na majowej sesji rady miejskiej usłyszał z ust prezesa ZWiK między innymi takie zwroty: „składaliśmy wniosek w poniedziałek”, „my nie kalkulujemy na jeden rok tylko na trzy lata”, „tak naprawdę taryfa jest na trzy lata i my wstawiliśmy coś, a nie wiemy co będzie w tym trzecim roku”, „ta taryfa, w oparciu o te przepisy była pierwszy raz skalkulowana”, „my przygotowaliśmy ten wniosek zgodnie z tymi nowymi, obowiązującymi przepisami”.

W rozwinięciu wypowiedzi prezesa ZWiK, burmistrz z kolei powiedział: „wskaźniki, na których budowana jest taryfa mają element ryzyka”, „teraz tego ryzyka nikt nie jest w stanie oszacować ani ZWiK ani zatwierdzający taryfę”.

Dlaczego więc gazeta twierdzi, że próbowano ukryć fakt złożenia wniosku?

Czy z powyższych cytatów nie wynika wprost, że ZWiK taki wniosek opracował, że wniosek został skalkulowany na 3 lata i że został przez ZWiK złożony? Czy nie wynika z nich, że to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza taryfy na jego wniosek?

Czy w trwającej kilkadziesiąt minut dyskusji, obfitującej w liczne pytania radnych, zarówno burmistrz jak i prezes, nie potwierdzili tego, że ZWiK wypełnił swój ustawowy obowiązek i że z powodu późnego wejścia w życie nowych zasad miał zaledwie 5 dni na jego sporządzenie w oparciu o dane, których tak naprawdę nikt nie znał, a których wymagało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie? Nikt nie ukrywał faktu, że kalkulacja nowych cen jest obarczona dużym ryzykiem niepewności. Gazeta niestety nie dostrzega wszystkich faktów i trzeba mieć przynajmniej nadzieję, że nie robi tego celowo, tylko jest to wielbłąd dziennikarza.

Dla osób, które nie uczestniczą i nie oglądają obrad rady miejskiej jedynym źródłem informacji oławskich jest przecież gazeta. Ale jakie to źródło, które przekazuje czytelnikom nieprawdziwe wiadomości?

Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem i jest ono tym większe, im więcej informacji się wymaga, im więcej jest niewiadomych i im dłuższy jest okres czasu, którego dotyczy analiza. Prezes wyjaśniał radnym, że z powodu braku wielu danych wniosek opracowano w oparciu o wskaźniki zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020. Wyraźnie na to wskazywał mówiąc: „niektóre koszty były przemnażane przez współczynniki”, „były podawane wskaźniki inflacji, które tam musieliśmy pewne grupy kosztowe przemnażać”, „wskaźniki wynagrodzeń były przemnażane też przez inne stawki niż my robiliśmy to do tego czasu”, „w całości amortyzacja też trafiła do tych kosztów”, „wstawiono wskaźniki w oparciu, o które trzeba było je podnosić w następnych latach”.

Dlaczego więc gazeta nazywa to oszustwem i grzmi, że „próbuje się wprowadzić mieszkańców w błąd sugerując, że to Wody Polskie ustaliły nowe stawki opłat za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych, a tymczasem Wody Polskie jedynie zatwierdziły taryfy zaproponowane przez ZWiK”?

Gazeta mogłaby się dowiedzieć, że w obecnym, centralnym systemie ustalania cen przez regulatora, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, niestety wygląda to tak, że przedsiębiorstwo wnioskuje, a regulator (nie samorząd) dokonuje weryfikacji wniosku. Dalej, poprzez swoje analizy może on taryfę zatwierdzić lub zmienić w przypadku, gdy uzna, że zaproponowane ceny są wyznaczone nieprawidłowo. Zatwierdzenie obecnego wniosku dowodzi temu, że ZWiK wykonał to zadanie zgodnie z wymaganiami nowego prawa.

Z prawem można się nie zgadzać, ale trzeba je respektować i tak działa ZWiK

Przed zmianą prawa, a więc jeszcze w listopadzie ubiegłego roku ZWiK kalkulował taryfę w okresie 12 miesięcznym. Mniejsze ryzyko niepewności danych pozwalało mu na zaproponowanie do lutego 2019 cen takich jak uchwalono w roku 2016. Właśnie taką taryfę ponownie uchwalili radni w listopadzie 2017 r. a więc taryfę z okresem obowiązywania od lutego 2018 do lutego 2019, a nie na okres 3 lat jak policzyła gazeta.

Sytuacja utrzymania cen na poziomie cen z lat poprzednich miała miejsce w Oławie w sumie 3-krotnie, ponieważ jednakowe ceny obowiązywały jeszcze w okresach: 2010 – 2011 i 2014 – 2016. Biorąc to pod uwagę ZWiK zakładał dalszą stabilizację cen wody i ścieków aż do 2020 r. i taką informację przedstawiano na majowej i listopadowej sesji rady miasta.

Dlaczego nowa taryfa jest wyższa?

Niestety, wbrew oczekiwaniom społeczeństwa wprowadzono nowy, centralny system ustanawiania cen, który zmusił ZWiK do skalkulowania taryf w oparciu o wskaźniki ogólnokrajowe, co spowodowało wzrost cen.

Niektóre koszty musiały więc zostać powiększone o wskaźniki nawet dwa razy wyższe niż dotychczas. Na przykład ZWiK został zmuszony do uwzględnienia amortyzacji w całej wartości wytworzonego majątku, a nie jak dotąd, w połowie tj. tylko od majątku sfinansowanego ze środków własnych. Koszty wynagrodzeń wzrosły o wartość wskaźnika tempa wzrostu wynagrodzeń natomiast koszty materiałów i usług, uległy podwyższeniu o wartość inflacji zaplanowaną przez Rząd we wspomnianym już Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Zupełnie nowym kosztem jest wprowadzona przez Ustawodawcę opłata stała za usługi wodne. Dotyczy ona zarówno poboru wody jak i odprowadzania ścieków i jest wyliczana bezpośrednio przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jest to koszt dodatkowy, który ZWiK zaplanował w każdym z trzech lat na minimalnym, ustawowym poziomie, natomiast na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, Rząd ma prawo jego zwiększenia, po roku 2019 nie o 4 czy 40 procent, ale aż 4 krotnie.

To właśnie z tym nie może zgodzić się burmistrz

„Zobaczyłem, że są tam opłaty za usługi wodne, których wcześniej nie było oraz opłaty za pobór wodny” powiedział.

Burmistrz nie kwestionuje jednak kalkulacji wniosku ZWiK, tylko prawo, które wymusiło na nim podwyżki. Powiedział, że się z tym nie zgadza i planuje złożyć odwołanie do Wód Polskich. Zapowiedź tę zrealizował w dniu 5 czerwca. Odwołanie burmistrza spowodowało, że 12 czerwca Wody Polskie usunęły decyzję ze swojej strony internetowej co sprawia, że w Oławie nadal obowiązują ceny i stawki opłat z uchwalone w roku 2016.

Gazeta niestety ignoruje fakty i nie potrafi dostrzec prawdziwych intencji, a zamiast rzetelnie zweryfikować informacje, które może nie zawsze są dla niej jasne, przedstawia błędne wnioski opinii publicznej w formie sensacji.

Czegoś takiego jak teraz w oławskim dyskursie jeszcze nie było

Do tej pory często wypowiedzi burmistrza czy prezesa gminnej spółki albo zniekształcano, albo podważano, albo przeinaczano. W chwili obecnej gazeta rzuca oszczerstwa pisząc, że oszukali dlatego, że … nie powiedzieli. Można to skomentować krótko: w Oławie tego jeszcze nie grali!

Gdzie jest tu etyka dziennikarska, która pozwalałaby na tak irracjonalne zachowanie? Czy to jest ta prawda gazety? Czy takie są nowe fakty, do których przeczytania zachęca umieszczając na pierwszej stronie tytuł „jak naprawdę było z ceną wody?”

Czy rzeczywiście gazeta przedstawia prawdę?

Od poważnych mediów oczekuje się niezależnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, tym bardziej, że mają one wpływ na opinię publiczną i na zaufanie do władz samorządowych. Tymczasem artykuł, cytując klasyka „naszpikowany jest błędami jak kasza skwarkami”, które wywołują skrajnie negatywne nastawienie do władz miasta i do ZWiK.

Ileż to razy nie?

Każdy dociekliwy czytelnik i obserwator sesji rady miejskiej, może więc bez trudu zadać sobie pytanie: czy prawdą jest to co napisano, że „jesienią ubiegłego roku ZWiK złożył do burmistrza propozycję ze stawkami cen na 3 lata”? Odpowiedź brzmi nie! Wniosek obejmował przecież propozycję ceny na 1 rok (w listopadzie obowiązywał jeszcze inny stan prawny jak wyjaśniono powyżej). Gazeta delikatnie mówiąc mija się tu z faktami więc nie jest to prawdą.

Więc może prawdą jest to, że „30 listopada radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek (…), które po zatwierdzeniu przez Wody Polskie będą obowiązywały przez 3 lata”? Także nie! W listopadzie ubiegłego roku nie mogły jej zatwierdzać Wody Polskie, ponieważ zostały powołane do życia dopiero miesiąc po głosowaniu przez oławskich radnych.

W takim razie może prawdą jest chociaż to, że „ZWiK próbował ukryć wniosek przed opinią publiczną”? Gazeta dumnie chwali się, że „najwyraźniej dyrektor nie wie, że wnioski taryfowe i decyzje w ich sprawie są dostępne publicznie na stronie Wód Polskich”. Tutaj gazeta popełnia błąd logiczny, gdyż nasuwa się proste pytanie: po co gazeta pyta ZWiK o coś co jej zdaniem jest już publicznie dostępne? Poza tym, czy na pewno rzekomy wniosek tam jest?

Gdyby gazeta zadała sobie trud, przekonałaby się, że wniosek jednak nie został upubliczniony a dokument, na który tak dumnie się powołuje to decyzja zatwierdzająca taryfę wraz z jej projektem! Gazeta nie wie, że wniosek to rozbudowany dokument zawierający szereg specjalistycznych, szczegółowych danych, tabel i wyników analiz prowadzących do przygotowania projektu taryfy. Nie przeszkadzało jej to jednak w pouczaniu ZWiK.

Pomijając na chwilę incydent rzekomego umieszczenia wniosku na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie sposób zaprzeczyć, że gazeta dodatkowo manipuluje faktami, ponieważ publikacja decyzji ukazała się dopiero dzień po udzieleniu odpowiedzi przez ZWiK na jej pytanie. Czyli, jak łatwo się domyślić, w dniu jej wysłania ZWiK nie mógł mieć wiedzy o tym co zostanie zamieszczone następnego dnia na stronie internetowej Wód Polskich. Ale cóż z tego? Gazeta popełniając takie, nazwijmy to błędy, sugeruje ZWiK niewiedzę, ponieważ jej zdaniem ZWiK powinien wiedzieć to, czego, niby gazeta dowiedziała się dzień później, a tak naprawdę to jej się zdawało, że czegoś się dowiedziała.

O czym to świadczy?

Czy świadczy to o fachowości gazety i jej wiarygodności? Każdy czytelnik sam odpowie na to pytanie.

Bez względu na to, co ZWiK zrobi albo czego nie zrobi, gazeta zawsze będzie pisać o nim źle. Po raz kolejny gazeta ugodziła w wizerunek zarówno ZWiK, jak i władz miasta, przedstawiając wypaczony obraz całej sytuacji. ZWiK zdaje sobie sprawę z tego, że i tak ostatnie słowo zawsze będzie należało do gazety.

ZWiK ma zarówno swoich sympatyków jak i przeciwników. Do tych, którzy rzucają mu kłody pod nogi nigdy nie trafią żadne argumenty. Powyższy, nawet tak obszerny artykuł z powodu konieczności dementowania fake newsów, nie otworzy oczu wszystkim zaślepionym przeciwnikom spółki i władz miasta, którzy i tak na forum gazety będą prezentować swoje niezadowolenie bez względu na to jaka jest prawda.

A jaka jest prawda?

Wszyscy znamy słowa księdza Józefa Tischnera: są trzy prawdy: „Świento prowda, Tys prowda i G… prowda.”
[tekst sponsorowany]
[tekst przygotowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie]

Reklama

Jaka jest prawda? komentarze opinie

 • Czytelnik - niezalogowany 2018-06-21 15:40:17

  Gazeta bierze pieniądze za obrażanie swojego dziennikarza. Poziom dno

 • Do Treka - niezalogowany 2018-06-21 15:31:30

  Nie widziałeś negatywnych komentarzy, bo nie były nawet publikowane. Gazeta oława też musiała dostać kasę od Zwiku, bo zdjeli niepezychylny tekst, a w zamian pojawił się nowy sponsorowany bez możliwości komentowania.

 • Osoba z zewnątrz - niezalogowany 2018-06-21 10:27:16

  Zwrócę uwagę na coś innego. Poziom tego artykułu a zwłaszcza końcówka z tymi 3 prawdami świadczą o poziomie kultury i zarządzania tym przedsiębiorstwem. Jest to jak zauważyliście artykuł sponsorowany więc tekst musiał być akceptowany przez zarządzających spółką. Straszne jak niski poziom reprezentują i dziwić się że takie sa braki w kulturze i wychowaniu w Oławie skoro tacy ludzie odpowiadają za firmy. Niezależnie od tego czy ta stawka jest wyższa czy niższa. Straszny zaścianek ...

 • Max - niezalogowany 2018-06-21 05:21:39

  Złodzieje

 • Oławianin - niezalogowany 2018-06-20 22:18:11

  Ha ha a to dobre , artykuł....sponsorowany przez ZWiK...niech żyje manipulacja....a mieszkańcy którzy osobiście wierzą temu powyżej przypomnę.....to z własnej kieszeni będziecie płacić więcej.

 • Żu żu - niezalogowany 2018-06-20 21:13:44

  A święte PIS-uary za to stawiają legalnie pomniki za nasze pieniądze jak popierdoleni i kraść nie muszą.PRAWDA panie Setka?

 • Setka - niezalogowany 2018-06-20 20:06:20

  Do Maria ... Nie dziwię się...jesteście ślepi, PO 8 lat kradło a naiwni Polacy dalej na nich głosują.

 • Maria - niezalogowany 2018-06-20 19:57:23

  osobiscie bardziej wierze temu co czytam powyzej

 • gość 2018-06-20 19:34:54

  Plan budżetu na rok 2017 - dywidendy ze ZWiK dla miasta 1 000 000 zł. plan budżetu na rok 2018 dywidendy ze ZWiK do miasta 1 500 000 zł - przypominam podwyżka wody początkiem roku 2017.....po kolejnych podwyżkach jakie będą dywidendy ? 2 mln ? 3 mln ? Czy mieszkańcy w cenie wody będą dorzucać się do budżetu miasta ? Bo tak to wygląda.

 • Mirek - niezalogowany 2018-06-20 19:21:01

  Artykuł sponsorowany przez ZWiK Oława....pod artykułem to widać ha ha dobre.

 • Edi - niezalogowany 2018-06-20 19:19:31

  Ha Ha a jeszcze mam pytanie....ile ZWiK zapłacił portalowy Oława 24 za ten tekst ? ostatnie zdanie...artykuł sponsorowany przez ZWiK...tylko czekać jak jeszcze w innych miejscach pojawią się takie artykuły....ile zapłaci ZWiK za kolejną manipulację mieszkańców ? kilka...kilkadziesiąt tysięcy zł ?

 • Miro - niezalogowany 2018-06-20 19:17:02

  Fakty są takie, że ZWiK złożył wniosek o tak wysokie taryfy..........mowa, że nie mogli skalkulować, ale jednak dywidendy wpłacają do budżetu miasta. I teraz teza: Burmistrz dobrze wie o co wnioskuje ZWiK, przecież basen będzie nas kosztował 26 mln. zł, co spowoduje znaczny zastój inwestycyjny w Oławie i problemy budżetowe miasta. Więc sięgniemy do kieszeni mieszkańców Oławy, ale jak ? podwyżka za wodę, a jak będzie w tej kwestii szum w Oławie to.....to winę zrzucimy na Polskie Wody. I wszystko pięknie ładnie by przeszło, gdyby niedobra Gazeta Oławska....to tylko teza...ale czy nierealna ?

 • Setka - niezalogowany 2018-06-20 18:46:02

  Co do wodomierzy, jak Pan że zwiku był u mnie sam był w szoku, że wymienia się wodomierze co chwilę...sam mówił, że są dobre i nie należy ich wymieniać, ale takie przepisy...wiadomo, że Burmistrzowi i miastu potrzebna kasa a kasę skąd trzeba wsiąść, jakby nie patrzeć cena wody to najbardziej drażliwy temat. A jeszcze te manipulacje, że nie mieli w tym nic wspólnego...wstyd władzo, aby do najbliższych wyborów, aby tylko wszyscy przejrzeli na oczy i wypierdolić ta bandę nieudaczników z urzędu miasta i wszystkich funkcji.

 • Michał - niezalogowany 2018-06-20 15:54:06

  "że i tak ostatnie słowo zawsze będzie należało do gazety" nie można do tego dopuścić aby takie coś dawało "przekaz" dla ludzi..

 • Robert - niezalogowany 2018-06-20 14:57:59

  PiS, PO, BBS, PSL, SLD, Kukiz. Czy jakiekolwiek inne zło, to jedno i to samo zło. Ryją w korycie pieniędzy publicznych, wszyscy nie warci uwagi.

 • TREK - niezalogowany 2018-06-20 14:30:27

  Cenzura? ja tu nie zauważyłem aby jakiś komentarz zniknął - dla mnie zrozumiałem jest, że artykuł sponsorowany dostarcza firma której dotyczy.. wątpię że był on pisany przez kogoś z olawa24

 • Haha ha - niezalogowany 2018-06-20 14:12:22

  A z Was jacy dziennikarze? Artykuł jest sponsorowany (co widnieje pod tekstem) Duch Święty pisał ten tekst, że nie ma pod nim podpisu autora???Wstydu nie macie! To dopiero manipulacja! A do tego wprowadziliście tu cenzurę i nie publikujecie negatywnych komentarzy. Słabo oj słabo.

 • pawel - niezalogowany 2018-06-20 13:06:00

  Tomek może z tego samego powodu dla którego robi się przeglądy auta, mimo, że mają skalę na liczniku do 999.999km :-)

 • Kamil - niezalogowany 2018-06-20 13:01:58

  chcialbym sie dowiedziec kto jest autorem tego artykulu i przez kogo jest on "sponsoroway" . Zupelnie niewiarygodny tekst nie majacy nic wspolnego z obiektywna prawda po dopisku "artykul sponsorowany"

 • Kama - niezalogowany 2018-06-20 13:00:16

  artykul sponsorowany wiec zupelnie niewiarygodny. szkoda bylo czasu na przeczytanie tego..

 • Mhm - niezalogowany 2018-06-20 12:55:36

  Dopisek na dole "artykuł sponsorowany" :)

 • tomek - niezalogowany 2018-06-20 12:50:34

  mnie zastanawia co innego... po kiego wacława zmieniać co 5lat wodomierze ?!?! przecież one są wyskalowane do 9999 m3 wody a wymienia się je może po przepracowaniu 10% z tego do ilu są wyskalowane... kto za to płaci? przecież w skali chociażby takiego osiedla sobieskiego to są niebotyczne pieniądze...

 • Arti - niezalogowany 2018-06-20 12:46:04

  Gazeta bardzo często potrafi coś przekręcić napisać po swojemu, nie kupuję jej od lat, dziś informacje to INTERNET tutaj są komentarze, opinie wielu osób, a nie tylko kilku dziennikarzy

Dodajesz jako: |


ReklamaOgłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez olawa24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

olawa24.pl z siedzibą w Oława 55-200, 3 Maja 26 pokój numer 309

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"